Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Szkoły oraz akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub  opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Opłat za zajęcia dokonujemy PRZED ich rozpoczęciem.

3. Opłatą za karnet całościowy można uiścić na pierwszych zajęciach płacąc pełną cenę karnetu lub na 2 zajęciach dopłacając odpowiednią kwotę.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźnie przeciwwskazanie lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

5. Na zajęciach obowiązuje rezerwacja, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Uwaga, liczy się pierwszeństwo w rezerwacji. Rezerwacji możemy dokonać mailowo lub telefonicznie. Zapisanie na zajęcia następuje dopiero po wpłaceniu opłaty za kurs.

6. W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby, które wpłaciły ustaloną w cenniku opłatę za zajęcia i otrzymały karnet.

7. Każda osoba dostaje karnet z ilością wykupionych godzin i przekazuje go instruktorowi lub w recepcji studia PRZED każdymi zajęciami.

8. Karnety mają określoną ważność i nie podlegają przesunięciu na inny termin.

9. Nieobecność na zajęciach osoby posiadającej karnet nie upoważnia jej do otrzymania zwrotu pieniędzy.

10. W razie nie skorzystania z zajęć, uczestnik może skorzystać z innych zajęć na tym samym poziomie lub niższym. Nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie – niż przewidzianym w planie i ważnością karnetu

11. Zajęcia uważa się za odbyte, wraz z końcem ważności karnetu.

12. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podania adresu e-mail i telefonu kontaktowego. W przeciwnym razie Szkoła nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany w kursach (np. godz. zajęć, miejsca). Dane te będą użyte wyłącznie przez SZKOŁĘ w celach związanych wyłącznie z prowadzonymi projektami.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt (mail, telefon).

16. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu, z powodów od nich niezależnych.

18. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgoda prowadzącego.

19. Obowiązkowo na zajęcia zabieramy dobry humor.

Godziny otwarcia

Poniedziałek, Wtorek

19.00 – 22.00

Środa, czwartek

18.00 – 21.00

Piątek

19.00 – 21.00

Niedziela

16.45 – 21.00

Abballu Dance Studio

Telefon

796 547 747

E-mail

biuro@abballu.pl

Adres

ul. Kolumba 5
70 – 035 Szczecin